Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs

WELKOM BIJ MAP

WIJ PROBEREN DE ZORGWERELD VAN MORGEN EEN STUKJE MENSGERICHTER TE MAKEN!

Onze droom? Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs. Dit willen wij realiseren door (toekomstig) zorgprofessionals in een interprofessionele setting bewuster te maken van de impact die ziekte kan hebben op iemands leven. 

Mens Achter de Patiënt (MAP) verzorgt onderwijsmodules en trainingen op maat binnen de zorg en het (medisch) onderwijs.

LIJKT HET JOU LEUK OM BIJ TE DRAGEN AAN MENSGERICHTE ZORG?

We zijn altijd op zoek naar mensen die hun ervaring willen delen met ziekte, zorg en welzijn. Ook mantelzorgers en ouders van een kind zijn van harte welkom. Als student kan je ook meedoen aan onze onderwijsmodule. Of ben je werkzaam in de zorg of het (medisch) onderwijs en geïnteresseerd in mensgerichte zorg & interprofessionele samenwerking? Op andere pagina’s kan je meer informatie vinden toegespitst op ervaringsdelers, studenten en professionals. Je kunt ook altijd een mailtje sturen. Neem vrijblijvend contact met ons op via [email protected]

DE ORGANISATIE VAN MAP

Stichting MAP heeft een stichtingsbestuur en een uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur is een mix van studenten en patiënten georganiseerd in 7 commissies. Ieder jaar nemen 1-2 studenten een tussenjaar om zich volledig op MAP te richten in de vorm van de directie. De directie staat aan het roer van de stichting en bestaat dit jaar uit Froukje Zwinkels (rechts) en Marcel Verhoeven (links). 

In het organigram hieronder kun je meer informatie vinden over de organisatie van MAP:

 

HOE WERKT DE ONDERWIJSMODULE?

Ons reguliere onderwijsprogramma bestaat uit drie bijeenkomsten, waarbij studenten van verschillende opleidingen in contact komen met ervaringsdelers. Naast deze reguliere module biedt MAP ook nog een extra module aan. In deze Communicatie is Kinderspel (CIK) module ligt de focus voornamelijk op communicatie met jonge ervaringsdelers en hun ouders/verzorgers.

Hoe de module zal worden aangeboden is afhankelijk van de actuele coronasituatie. Hierover ontvang je meer informatie via je onderwijsinstelling of via de stichting. 

De MAP-Module

BIJEENKOMST 1

Tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst op de onderwijsinstelling leren de studenten en ervaringsdelers elkaar kennen. Er wordt ingegaan op hoe het nu eigenlijk gesteld is met de empathie in de gezondheidszorg. Aan het eind van  de bijeenkomst worden viertallen gevormd (drie studenten en één ervaringsdeler).

BIJEENKOMST 2

Het viertal spreekt af op een door de ervaringsdeler gekozen locatie. Tijdens deze tweede bijeenkomst staat het verhaal van de ervaringsdeler centraal. De studenten leren ‘de mens achter de patiënt’ kennen.

BIJEENKOMST 3

Alle studenten en ervaringsdelers komen weer bijeen op de onderwijsinstelling. In deze laatste bijeenkomst staat de leerervaring van de student centraal. Wat hebben ze geleerd? Wat nemen ze mee in hun carrière als toekomstig zorgprofessional?

De CIK-Module

EERSTE BIJEENKOMST

Tijdens deze bijeenkomst maken (geneeskunde)studenten kennis met communicatievaardigheden binnen de kindergeneeskunde en leren ze over het belang van vertrouwen tussen arts en (kind)- patiënt. Aan de hand van casussen oefenen de studenten hoe ze een connectie kunnen leggen met een kind. 

PRAKTIJKSTAGE

De (geneeskunde)studenten zullen ieder eenmalig op bezoek gaan bij een jonge ervaringsdeler en diens ouders/verzorgers. Door middel van dit échte contact krijgen de studenten inzicht in wat ziekte doet met een kind en diens omgeving. 

REFLECTIEBIJEENKOMST

De studenten komen weer samen in de kleinere groepen en bespreken hoe ze de praktijkstage ervaren hebben. Ten slotte wordt stilgestaan bij de geleerde lessen die ze als toekomstig zorgprofessionals meenemen uit de module. 

Het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur van MAP wordt gevormd door personen met ervaring in verschillende werkgebieden. Het uitvoerend bestuur wordt overzien door de  professionals in het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur houdt toezicht, bepaalt vanuit hun professioneel kader, visie en strategie en zet zich bovendien met hart en ziel in voor mensgerichte zorg.

HET UITVOEREND BESTUUR

Wij als uitvoerend bestuur van Mens Achter de Patiënt, zijn enthousiast, pro-actief, en hebben besloten om de zorg van morgen mensgericht(er) te maken. 

Foto’s: Hugo van Ool (Photoolgraphix)

HOE IS MAP ONTSTAAN?

Sjim Romme en Matthijs Bosveld verbaasden zich erover hoe weinig aandacht besteed werd aan de impact van ziekte tijdens hun opleidingen Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde. Bovendien keken ze ervan op dat verschillende zorgprofessies elkaar niet raken tijdens de opleiding. Dit leidde in 2015 tot het idee om een onderwijsprogramma op te zetten. Op deze manier hoopten ze de zorg van de toekomst mensgerichter te maken. In 2017 mondde dit idee uit tot een stichting. De studenten namen beiden een tussenjaar, de stichting groeide en daarmee ook het bestuur. Na hun tussenjaar hebben ze een stapje teruggenomen en het stokje overgedragen aan de directie van het uitvoerend bestuur.

BEDANKT

VOOR JE INTERESSE!

We gaan graag met u om de tafel zitten om uw wensen en ons aanbod op elkaar af te stemmen. Stuur ons gerust een mailtje via [email protected] 

WAT VONDEN OUD-DEELNEMERS?

Na afloop van de MAP-module hebben wij ervaringsdelers en studenten gevraagd om hun mening. Hieronder een overzicht: 

0 %

8,8/10 voor “Ik ben blij dat ik als
ervaringsdeler mee heb gedaan
aan Mens Achter De Patiënt”

0 %

8,5/10 voor “MAP zou van toegevoegde waarde zijn in het curriculum van mijn studie”

0 %

8,6/10 voor “MAP heeft mij als student bewust gemaakt van de noodzaak van empathie in de zorg”

De meerwaarde van deelname aan de MAP-module is ook wetenschappelijk vastgesteld. Download hieronder de twee onderzoeksartikelen:

VOORZITTER

WIP BAKX

Wip is als revalidatiearts werkzaam in Adelante-Zorggroep en het MUMC+. Daarnaast is hij betrokken bij de opleiding van geneeskundestudenten en revalidatieartsen aan Maastricht University. De revalidatiegeneeskunde is bij uitstek een specialisme waarbij een goede arts-patiënt relatie van wezenlijk belang is. Revalidatie-patiënten moeten door functieverlies vaak afscheid nemen van hun verwachte toekomst en dit proces is uiterst gevoelig. Wip vervult de functie voorzitter binnen het stichtingsbestuur van Stichting Mens Achter de Patiënt.

SECRETARIS

NIEKE CLEVEN

Vanuit haar netwerk werd Nieke ruim 4 jaar geleden geattendeerd op twee studenten, Matthijs en Sjim, die Mens Achter de Patiënt hebben ontwikkeld. Als vrouw, moeder, dochter én communicatie adviseur met een hart voor zorg, raakte dit initiatief haar en besloot ze de twee jonge ondernemers uit te nodigen voor een presentatie. Dit om meer te weten te komen over hun stichting en te ontdekken wat ze voor elkaar konden betekenen. Deze bijzondere ontmoeting was het begin van een mooie samenwerking.Nieke zet haar kennis, netwerk en enthousiasme als communicatiespecialist sinds drie jaar in als bestuurslid van Mens Achter de Patiënt. Wat ze daar zo mooi aan vindt? “Samen met een gedreven team vakmensen werken we met hart en ziel aan onze droom ‘Voelen met het hart van de ander’. Op deze manier maken wij samen de zorgwereld van morgen een stukje mensgerichter!”

PENNINGMEESTER

FRANS MOURMANS

Frans (1958) werkt als zzp-er voor opdrachtgevers in zowel de zorg als bij gemeenten. De rode draad in de opdrachten is het helpen van organisaties bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. In de afgelopen jaren heeft hij onder meer gewerkt voor zorgaanbieders in de GGZ en gehandicaptenzorg. Het zijn de verhalen van bijvoorbeeld ervaringsdelers en familieleden bij deze organisaties die een diepe indruk maken en je ook na jaren nog zeer helder op het netvlies staan. Frans zet zijn kennis en ervaring daarom graag in als penningmeester bij de Stichting Mens Achter de Patiënt.

MEDEOPRICHTER

SJIM ROMME

Sjim (MSc European Health Economics and Management) las in zijn opleiding Gezondheidswetenschappen veel over trends in de zorg zoals een toenemende focus op mensgerichte zorg. Het bleef echter grotendeels bij lezen. Wat hem opviel is dat gezondheidswetenschappers in opleiding weinig in contact komen met patiënten en dus weinig affiniteit ontwikkelen met deze groep. Dat is vreemd, omdat de hele organisatie van de zorg in het teken zou moeten staan van de doelgroep; de patiënt.

Als toekomstig zorgmanager maak je beleid voor grote groepen patiënten. Het is dan ook erg belangrijk dat je als zorgmanager weet wat ziekte nu écht betekent voor mensen en hun omgeving. Hij hoopt dat Stichting Mens Achter de Patiënt juist dit stukje bewustzijn kan optimaliseren bij toekomstig zorgprofessionals.

MEDEOPRICHTER

MATTHIJS BOSVELD

Matthijs (BSc Geneeskunde) vindt dat je gedurende de geneeskundeopleiding veel leert over de ‘menselijke machine’, terwijl de psyche achter deze machine onderbelicht blijft. En dit terwijl juist de psyche een wezenlijke rol speelt in het ziekteproces. Met Mens Achter de Patiënt hoopt hij (al is het maar een klein beetje) bij te dragen aan een gezondheidszorg waar mensen zich op hun gemak voelen en alle problemen in samenwerking met de zorgprofessional worden opgelost. Op deze manier probeert hij middels het project te bewerkstelligen dat het leed dat een ziekte met zich meebrengt voor de patiënt en naasten in de toekomst enigszins verzacht wordt.

DIRECTIE

De directie bestaat dit jaar uit Marcel Verhoeven (links) en Froukje Zwinkels (rechts). Beiden zijn we al langer betrokken bij de stichting. Marcel is vanaf het begin betrokken bij MAP als ervaringsdeler, maar is hiernaast ook actief geweest in het stichtingsbestuur. Froukje heeft afgelopen jaar haar bachelor geneeskunde afgerond, en heeft een tussenjaar genomen om zich volledig op MAP te kunnen focussen. 

Als directie zijn wij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken omtrent alle doelen waar de stichting zich voor inzet. We zijn het aanspreekpunt voor (nieuwe) contacten, sturen het MAP-team aan en leiden alle activiteiten in goede banen. We zijn gemotiveerd de zorg mensgerichter te maken en hebben het beste met MAP voor!

 

COMMISSIE COMMUNICATIE

Vraag je je soms af: wie schrijven toch de social media posts van Stichting MAP? Dat zijn wij: Veerle Cobben (student Mental Health) en Linda van de Laar (MSc Health Education and Promotion)! Stichting MAP is altijd in ontwikkeling en het is aan ons de taak om een breed publiek van ervaringsdelers, studenten, professionals en andere MAP geïnteresseerden op de hoogte te brengen van alle activiteiten en ontwikkelingen. Met dit doel houden we interviews, schrijven we posts voor onze social media pagina’s en de website, maar we houden ons ook bezig met de uitgave van het jaarlijkse MAP magazine. Wij staan altijd open voor verhalen rondom mensgerichte zorg. Neem gerust contact met ons op!

COMMISSIE COMMUNICATIE IS KINDERSPEL?!

Commissie Communicatie is Kinderspel?! (CIK) bestaat uit Rhymme Dickens (student Geneeskunde) en Froukje Zwinkels (student Geneeskunde). Onze commissie is in 2021 opgezet, dus we bestaan pas net! Wij als CIK houden ons bezig met een specifieke onderwijsmodule, gericht op het contact met kinderen in situatie van ziekenhuis, zorg en beperking. De onderwijsmodule bevindt zich momenteel nog in de pilot-fase, maar wij hopen binnenkort uit te breiden om nog meer studenten de kans te geven om eerder in contact te komen met jonge ervaringsdelers. 

COMMISSIE DEELNEMERS

Momenteel bestaat commissie deelnemers uit drie leden; Jolande Fissette, Mirte van Dooren en Jonna van der Heijden. Jolande is binnen MAP gestart als ervaringsdeler, terwijl Mirte, Jonna en Auke alle drie geneeskunde studeren. Wij als commissie zorgen ervoor dat alles omtrent de ervaringsdelers geregeld is. Zo zorgen wij voor al het contact met de ervaringsdelers, zoals het versturen van informatiemails. Wij reageren op mails wanneer zij vragen hebben over deelname aan de modules, maar zorgen er daarnaast ook voor dat ervaringsdelers en studenten gekoppeld worden voor deelname aan de module.

COMMISSIE EVENEMENTEN

Marcel Verhoeven (ervaringsdeler) van commissie Evenementen. Hij is verantwoordelijk voor het organiseren van deelnemersdagen om ervaringsdelers te bedanken voor hun vrijwillige inzet voor Stichting MAP. Daarnaast organiseren we workshops voor ervaringsdelers over thema’s die aansluiten bij mensgerichte zorg bijvoorbeeld Positieve Gezondheid en Compassie. Tot slot, zorgen we voor de invulling van het jaarlijkse teamuitje om de sfeer binnen het MAP-bestuur hoog te houden. 

COMMISSIE EXTERNE RELATIES

Commissie Externe Relaties gaat hoofdzakelijk over het werven van nieuwe ervaringsdelers. Wij, Christel Aelfers-Hendrix (naaste van ervaringsdeler), Byrthe Sikkema (student geneeskunde) en Tessa Steemers (student gezondheidswetenschappen), doen dit door middel van nieuwe contacten te leggen in voornamelijk Limburg, maar nu ook hogerop in het land! We proberen ons enthousiasme over te brengen aan bijvoorbeeld patiëntenorganisaties en kijken of er een leuke samenwerking kan ontstaan. Naast het werven speelt het onderhouden van het bestaande netwerk ook een grote rol. Continu blijven we op de hoogte van nieuwe vorderingen en ideeën. Als laatste zijn wij de contactpersoon als het gaat om het organiseren van praatjes, workshops en presentaties. Onze droom is: een grote groep ervaringsdelers met diversiteit in hun ervaringen. 

MAP'S VLIEGENDE KEEP

Hélène van den Besselaar is halverwege 2018 met pensioen gegaan na 45 jaar gewerkt te hebben in de zorg, voornamelijk op de psychiatrische afdeling. Nu is zij onderzoeker met als thema: de mens achter de professional. Aangezien dit veel overlap heeft met de mens achter de patiënt, spreekt het eigenlijk vanzelf dat zij actief wilde worden bij Stichting MAP en dat doet ze nu met veel plezier. Ze is de vertrouwenspersoon van MAP, ondersteunt in de werving van ervaringsdelers en ondersteunt in juridische zaken.

ACADECIE

De AcadeCie is de commissie die zich inzet voor de MAP academie. Het doel van deze academie: ervaringsdelers een opleidingstraject bieden die hen leert op zo’n manier met hun ervaringen met ziekte, zorg en welzijn om te gaan, dat ze zichzelf ervaringsdeskundig kunnen noemen. Vanuit deze opleiding kunnen ze hun ervaringen inzetten bij onder andere zorginstellingen en gemeenten, om zo de zorg nog mensgerichter te maken!