ANBI

Stichting Mens Achter de Patiënt is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

We kunnen belastingvrij giften ontvangen. Wilt u ons steunen? Dat kan via onderstaand rekeningnummer onder vermelding van Donatie MAP:

NL32 RABO 0320 8847 91
TNV Stichting Mens Achter de Patiënt

Hartelijk dank! 

Beloningsbeleid Mens Achter de Patiënt

De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. De Stichting heeft twee betaalde freelancers in dienst. De twee betaalde krachten worden bekostigd vanuit de inkomsten van de stichting. Zij ontvangen allebei een vergoeding conform de van toepassing zijnde functieregeling.

RSIN nummer Stichting Mens Achter de Patiënt: 857581909