Artikel Arts en Auto

In het decembernummer van Arts en Auto is een artikel verschenen over Mens Achter de Patiënt! Het winnen van de studentprijs, wat het ons brengt en hoe wij de toekomst zien komt aan bod in dit artikel! Wat ons betreft een mooi artikel, dat zeker het lezen waard is!

Meer oog voor mens achter de patiënt

vorige

volgende