Dromen en doelen

Droom & doelen Mens Achter de Patiënt

 

Droom:

Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs.

Doelen:

Het doel van Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) is om de toekomstige zorgprofessionals in een interprofessionele setting bewuster maken van de impact van ziekte op iemands sociaal, mentaal en maatschappelijk welbevinden, en de positieve en/of negatieve invloed die men als zorgprofessional daarop kan hebben.

Daarnaast beoogt MAP zorgvragers te stimuleren maatschappelijk actief te zijn en hen meer inzicht in en acceptatie van hun eigen ziekteproces te bieden.

Ten slotte probeert de stichting zowel de studenten als ervaringsdelers deelgenoot te maken van MAP met als doel bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Als zorgprofessional in opleiding word je beïnvloed door allerlei medici. Al deze invloeden vormen je uiteindelijk tot de zorgprofessional die je zult worden. Soms echter, zorgt een ervaring niet alleen voor een stukje vorming, maar zet deze je ook aan tot actie.

Dit gebeurde bij de oprichters van Stichting Mens Achter de Patiënt tijdens een college. Op het einde van dit college vroeg de lezinggever, à la Collegetour, aan de vrouw wat zij de toekomstige artsen mee zou willen geven. Hierop antwoordde de vrouw als volgt: “Heb méér aandacht voor de patiënt zelf en niet alleen voor de klacht, want empathie in de zorg is af en toe ver te zoeken.” Met dit enigszins onverwachte antwoord probeerde de vrouw een kwartje te doen vallen bij de ruim 250 aanwezige geneeskundestudenten.

“Heb méér aandacht voor de patiënt zelf en niet alleen voor de klacht”

“Toets studenten maar op hun betrokkenheid en empathisch
vermogen”

(Arts en Fiets april 2015, p.33)

Nog geen dag later belandde het magazine, Arts en Fiets, op onze deurmat. Hierin stond een interview met een oud zorgbestuurder, een 69-jarige man die zijn leven lang heeft gewerkt in de gezondheidszorg. Toen hij zelf gediagnosticeerd werd met schildkliercarcinoom en zelf als patiënt met de gezondheidszorg in aanraking kwam, schrok hij enorm. Hij voelde zich als patiënt zo kwetsbaar dat hij in zijn artikel opperde om studenten te toetsen op hun betrokkenheid en empathisch vermogen.

De noodkreet uit het patiëntencollege, het artikel over de geschrokken oud zorgbestuurder en het ontbreken van een nadruk op een mensgerichte benadering in onze eigen curricula, hebben ons doen beseffen dat er een discrepantie is tussen de behoefte aan empathie van de patiënt en het handelen van de zorgprofessional. Het is noodzakelijk dat zorgprofessionals meer aandacht besteden aan de ‘Mens Achter de Patiënt’. Tijdens het ontwikkelen van de onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt kwamen we er bovendien achter dat studenten van verschillende opleidingen vanuit een ander perspectief naar zorg kijken. Daarom is leren van studenten van andere disciplines (=interprofessioneel opleiden) een fundamenteel onderdeel van Mens Achter de Patiënt