Ervaringsdeskundigheid

MAP EN ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) zet zich in voor mensgerichte zorg waarbij de patiënt centraal wordt gesteld. Dat
doen we door (toekomstig) gezondhoudkundigen, oftewel professionals die werken in de zorg, te laten leren van mensen
met ervaringen met zorg en ziekte, de ervaringsdelers. Samen met CZ starten we het project ‘Wegwijs in
Ervaringsdeskundigheid’. Met dit project proberen we in kaart te brengen wat er in Zuid-Limburg gebeurt op het gebied
van ervaringsdeskundigheid in de reguliere zorg. Daarnaast willen we ook een aanbod van workshops en cursussen
aanbieden aan onze eigen ervaringsdelers. De verschillende deelprojecten worden toegelicht in de onepager ‘Wegwijs in ervaringsdeskundigheid’:

Wil je meer weten over hoe MAP bijdraagt aan het inzetten van ervaringsdeskundigheid? Stuur gerust een mailtje naar [email protected]