Werkzaam in onderwijs?

 

Op dit moment wordt de onderwijsmodule op grote schaal aangeboden aan 800 studenten van onderwijsinstellingen binnen en buiten Limburg. Studenten van verschillende opleidingen volgen samen de onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt. Zo krijgen zij, naast inzicht in de impact van ziekte op het individu en diens naasten, ook inzicht in andere professies binnen het zorg- en welzijnsdomein. Daarnaast zijn er inmiddels meer dan 125 vrijwilligers die graag hun ervaring delen voor de ontwikkeling van de toekomstig zorgprofessional.

Nu we onze stempel op Zuid-Limburg hebben gedrukt, breiden we graag uit om ook elders aan de slag en zo onze impact te vergroten. Inmiddels zijn Karel de Grote Hogeschool uit Antwerpen, Avans Hogeschool uit Breda, UCLL Hogeschool te Hasselt en Fontys Hogescholen te Eindhoven reeds aangehaakt en hebben het Train-The-Trainer pakket afgenomen. Zelfstandig zijn zij aan de slag gegaan met de uitvoer van onderwijsprogramma Mens Achter de Patiënt.

Wat is een Train-The-Trainer pakket?

Wij bieden een Train-The-Trainer pakket aan waarin docenten en de organisatie van uw instelling wegwijs worden gemaakt in hoe MAP georganiseerd en gedoceerd kan worden. Daarnaast ontvangt u alle benodigde documentatie (o.a. docenthandleidingen, templates voor studentinstructies, promotiematerialen etc.). Tevens ondersteunen wij u dan in het organiseren van een kleinschalige pilot. Het is de bedoeling dat uw instelling op termijn de onderwijsmodule grotendeels zelfstandig uitvoert. De voornaamste rol die Stichting Mens Achter de Patiënt op lange termijn speelt is het door ontwikkelen van de onderwijsmodule en het werven van mensen die als ervaringsdeler deel willen nemen.

De onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt staat of valt bij mensen die hun ervaringen met ziekte en zorg willen delen; de ervaringsdelers. Stichting Mens Achter de Patiënt heeft goed contact met landelijke patiënten en cliëntenorganisaties en kan werving van deelnemers verzorgen. Wij vormen zo een brug tussen onderwijs en zorgvrager, waardoor zorgvragers bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van studenten.

Wilt u ook graag Mens Achter de Patiënt op uw instelling? Neem dan contact met ons op. We werken graag met u samen aan mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs.

 

Het onderwijsprogramma ‘Mens Achter de Patiënt’ in het kort? KLIK HIER voor onze one-pager!

Maastricht University, specifiek de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, is de eerste onderwijsinstelling waar de onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt tot uitvoering is gebracht. De oprichters van Stichting Mens Achter de Patiënt hebben toentertijd diverse kleinschalige pilots op de universiteit georganiseerd, waarbij de universiteit een belangrijke ondersteunende rol heeft gehad in de ontwikkel- en pilotfase van de onderwijsmodule. Mede doordat de universiteit ons deze kans heeft geboden, is Stichting Mens Achter de Patiënt uitgegroeid tot een organisatie die zowel in de regio Limburg als daarbuiten bijdraagt aan mensgericht onderwijs.

Referenten 

 

Hester Smeets

Hester Smeets

Zuyd Hogeschool

Binnen de Zorgopleidingen van Zuyd werk ik als docente interprofessioneel onderwijs. In dit interprofessionele onderwijs werken we met studenten aan het samenwerken met andere disciplines om te komen tot optimale zorg. Hierin staat de cliënt natuurlijk altijd centraal; het programma Mens Achter de Patiënt sluit mooi aan op dit gedachtegoed. Wij hebben MAP om die reden geïntegreerd in onze interprofessionele module “Interprofessionele Communities of Practice”.  Studenten verpleegkunde, logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en vaktherapie doen mee vanuit Zuyd aan MAP tijdens hun stageperiode, in jaar 3 of 4.

Wil je meer weten over MAP op Zuyd, stuur dan graag een mailtje naar: [email protected].

Stef Janssens

Stef Janssens

Karel de Grote Hogeschool

Binnen de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen ben ik sinds 2009 werkzaam als lector verpleegkunde. Hier ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van het Skillslab verpleeg- en vroedkunde. Eveneens ben ik verbonden aan het expertisecentrum  Zorgstroom – leven voor de zorg, zorgen voor het leven in de Onderwijsgroep Welzijn & Gezondheidszorg. Mijn focus ligt vooral op kwaliteit van zorg, interprofessionele samenwerking en niet technische vaardigheden en human factors in de gezondheidszorg.

Voordien werkte ik als spoedgevallenverpleegkundige en hoofdverpleegkundige(acute geriatrie). Het betrekken van de patiënt bij het zorgproces en aandacht voor het verhaal achter de “zieke” was steeds een rode draad door mijn werk. De patiënt actief betrekken bij de opleiding van toekomstige zorgverleners is de uitdaging voor de volgende jaren.

Als KDG willen we in België een belangrijke rol spelen om MAP een plaats te geven in het onderwijs en de zorg. Wij bieden het MAP programma aan in de opleiding verpleegkunde en sociaal werk.

Wil je meer weten over MAP op de Karel de Grote Hogeschool, stuur dan graag een mailtje naar: [email protected]

Jacqueline Baeten

Jacqueline Baeten

VISTA college

Mijn naam is Jacqueline Baeten. Ik ben werkzaam als docent binnen de opleiding Verzorgende IG – sector Zorg en Welzijn binnen het VISTA college (voormalig Leeuwenborgh opleiding).

Door mijn verpleegkundige achtergrond en werkervaring als teamcoach en opleider binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om vooral uit te gaan van de mogelijkheden van de mens en niet van de beperkingen. Om daar aandacht aan te kunnen besteden, is het nodig ruime kennis te hebben van de zorgvrager. Dan pas zie je de mens achter de patiënt/zorgvrager/cliënt, en zie je de behoeften en wensen op elk gebied.

Binnen onze opleiding worden de studenten opgeleid tot een deskundige, mensgerichte en empathische verzorgende IG, die werken volgens de visie Positieve gezondheid. Naast de zorg voor het lichamelijk welbevinden, is het ook hun taak om aandacht te hebben voor het psychisch en sociaal welbevinden van de zorgvragers. Het project ‘Mens Achter de Patiënt’ sluit daar goed bij aan en zien wij als een verrijking van ons curriculum.

Wil je meer weten over MAP op het VISTA college, stuur dan graag een mailtje naar: [email protected]