Werkzaam in het onderwijs?

In het kort:

Onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt

Doelstellingen

(1) Inzicht krijgen in de sociale en mentale impact van ziekte, zorg en verminderd welzijn op het individu en diens naasten en (2) inzicht krijgen in andere disciplines in het zorg- en welzijnsdomein door de actieve participatie van ervaringsdelers

Bedoeld voor Studenten van opleidingen in het zorg- en welzijnsdomein van Hbo-, Mbo- en Wo niveau. Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen, maar affiniteit met zorg is een pré.
Studielasturen De Mens Achter de Patiënt-module staat gelijk aan 28 studielasturen, ofwel aan 1 ECTS.
Benodigd studiemateriaal Studentenhandleiding. Deze wordt digitaal verstrekt
Geïnteresseerd? Zie voor een overzicht de one pager en bijbehorende roadmap.

 

Op dit moment wordt de onderwijsmodule op grote schaal aangeboden aan 800 studenten van onderwijsinstellingen binnen en buiten Limburg. Studenten van verschillende opleidingen volgen samen de onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt. Zo krijgen zij, naast inzicht in de impact van ziekte op het individu en diens naasten, ook inzicht in andere professies binnen het zorg- en welzijnsdomein. Daarnaast zijn er inmiddels meer dan 125 vrijwilligers die graag hun ervaring delen voor de ontwikkeling van de toekomstig zorgprofessional.

Nu we onze stempel op Zuid-Limburg hebben gedrukt, breiden we graag uit om ook elders aan de slag en zo onze impact te vergroten. Inmiddels zijn Karel de Grote Hogeschool uit Antwerpen, Avans Hogeschool uit Breda, UCLL Hogeschool te Hasselt en Fontys Hogescholen te Eindhoven reeds aangehaakt en hebben het Train-The-Trainer pakket afgenomen. Zelfstandig zijn zij aan de slag gegaan met de uitvoer van onderwijsprogramma Mens Achter de Patiënt.

Onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt

Wat is een Train-The-Trainer pakket?     

Wij bieden een Train-The-Trainer pakket aan waarin docenten en de organisatie van uw instelling wegwijs worden gemaakt in hoe MAP georganiseerd en gedoceerd kan worden. Daarnaast ontvangt u alle benodigde documentatie (o.a. docenthandleidingen, templates voor studentinstructies, promotiematerialen etc.). Tevens ondersteunen wij u dan in het organiseren van een kleinschalige pilot. Het is de bedoeling dat uw instelling op termijn de onderwijsmodule grotendeels zelfstandig uit gaat voeren.

Hoe ziet de duurzame fase eruit?           

Op lange termijn voert Stichting Mens Achter de Patiënt nog twee taken uit:

  • Activiteiten gerelateerd aan ervaringsdelers: De onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt staat of valt bij mensen die hun ervaringen met ziekte en zorg willen delen; de ervaringsdelers. Stichting Mens Achter de Patiënt heeft goed contact met landelijke patiënten en cliëntenorganisaties en kan werving van deelnemers verzorgen. Wij vormen zo een brug tussen onderwijs en zorgvrager, waardoor ervaringsdelers bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van studenten. We werven, instrueren ervaringsdelers en plannen hen in op de momenten dat uw instelling de module wil verzorgen. Daarnaast helpen we hen om hun ervaringen op een effectieve manier te delen met studenten en bedanken we ze ieder half jaar voor hun inzet door bedankmiddagen te organiseren;
  • Het doorontwikkelen van de onderwijsmodule: We zorgen dat de module actueel blijft en aansluit bij de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van interprofessioneel onderwijs waarin ervaringsdelers worden ingezet. De aangesloten onderwijsinstellingen ontvangen jaarlijks de vernieuwde versie van de module, met bijbehorende toelichting/training.

 

Vrijblijvend inzetten van ervaringsdelers

Wilt u eerst eens snuffelen aan Mens Achter de Patiënt?                                   

De COVID-19 Pandemie biedt ook kansen. Onderwijsland digitaliseert in een rap tempo en wij zien ook kansen in het digitaal inzetten van ervaringsdelers. Daar waar wij voor de COVID-19 Pandemie gebonden waren aan geografische (patiënten)netwerken, kunnen wij nu onze ervaringsdelers in Limburg, Noord-Brabant en Vlaanderen ook digitaal inzetten op onderwijsinstellingen elders in het land.

Wij hebben een aantal ervaringsdelers die digitaal erg vaardig zijn en, zeker in deze tijden waarin veel sociale activiteiten stil komen te liggen, graag hun ervaringen met ziekte, zorg en/of verminderd welzijn inzetten in het onderwijs. Wilt u een ervaringsdeler inzetten in een van uw lessen, contacteer ons dan gerust.

Samen met ons onderwijs ontwikkelen

Stichting Mens Achter de Patiënt is begonnen met het aanbieden van één module, genaamd Mens Achter de Patiënt. Echter, als we willen dat studenten daadwerkelijk een meer mensgerichte benadering zullen hanteren in hun latere beroepsbeoefening, is één module niet genoeg. De module Mens Achter de Patiënt dient dan opgevolgd te worden door specifieker onderwijs, waarin de lessen uit de introductiemodule uitgediept worden. Heeft u ideeën over onderwijs waarbij u ervaringsdelers wilt betrekken, dan werken wij die graag, samen met u, verder uit. Het ontwikkelen doen we gratis, zo lang het aannemelijk is dat wij het ontwikkelde onderwijs ook kunnen aanbieden aan andere onderwijsinstellingen. <Klik hier> voor meer informatie.

Wilt u ook graag Mens Achter de Patiënt op uw instelling? Neem dan contact met ons op. We werken graag met u samen aan mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs.

 

Maastricht University, specifiek de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, is de eerste onderwijsinstelling waar de onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt tot uitvoering is gebracht. De oprichters van Stichting Mens Achter de Patiënt hebben toentertijd diverse kleinschalige pilots op de universiteit georganiseerd, waarbij de universiteit een belangrijke ondersteunende rol heeft gehad in de ontwikkel- en pilotfase van de onderwijsmodule. Mede doordat de universiteit ons deze kans heeft geboden, is Stichting Mens Achter de Patiënt uitgegroeid tot een organisatie die zowel in de regio Limburg als daarbuiten bijdraagt aan mensgericht onderwijs.

Referenten 

 

Hester Smeets

Hester Smeets

Zuyd Hogeschool

Binnen de Zorgopleidingen van Zuyd werk ik als docente interprofessioneel onderwijs. In dit interprofessionele onderwijs werken we met studenten aan het samenwerken met andere disciplines om te komen tot optimale zorg. Hierin staat de cliënt natuurlijk altijd centraal; het programma Mens Achter de Patiënt sluit mooi aan op dit gedachtegoed. Wij hebben MAP om die reden geïntegreerd in onze interprofessionele module “Interprofessionele Communities of Practice”.  Studenten verpleegkunde, logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en vaktherapie doen mee vanuit Zuyd aan MAP tijdens hun stageperiode, in jaar 3 of 4.

Wil je meer weten over MAP op Zuyd, stuur dan graag een mailtje naar: [email protected].

Stef Janssens

Stef Janssens

Karel de Grote Hogeschool

Binnen de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen ben ik sinds 2009 werkzaam als lector verpleegkunde. Hier ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van het Skillslab verpleeg- en vroedkunde. Eveneens ben ik verbonden aan het expertisecentrum  Zorgstroom – leven voor de zorg, zorgen voor het leven in de Onderwijsgroep Welzijn & Gezondheidszorg. Mijn focus ligt vooral op kwaliteit van zorg, interprofessionele samenwerking en niet technische vaardigheden en human factors in de gezondheidszorg.

Voordien werkte ik als spoedgevallenverpleegkundige en hoofdverpleegkundige(acute geriatrie). Het betrekken van de patiënt bij het zorgproces en aandacht voor het verhaal achter de “zieke” was steeds een rode draad door mijn werk. De patiënt actief betrekken bij de opleiding van toekomstige zorgverleners is de uitdaging voor de volgende jaren.

Als KDG willen we in België een belangrijke rol spelen om MAP een plaats te geven in het onderwijs en de zorg. Wij bieden het MAP programma aan in de opleiding verpleegkunde en sociaal werk.

Wil je meer weten over MAP op de Karel de Grote Hogeschool, stuur dan graag een mailtje naar: [email protected]

Jacqueline Baeten

Jacqueline Baeten

VISTA college

Mijn naam is Jacqueline Baeten. Ik ben werkzaam als docent binnen de opleiding Verzorgende IG – sector Zorg en Welzijn binnen het VISTA college (voormalig Leeuwenborgh opleiding).

Door mijn verpleegkundige achtergrond en werkervaring als teamcoach en opleider binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om vooral uit te gaan van de mogelijkheden van de mens en niet van de beperkingen. Om daar aandacht aan te kunnen besteden, is het nodig ruime kennis te hebben van de zorgvrager. Dan pas zie je de mens achter de patiënt/zorgvrager/cliënt, en zie je de behoeften en wensen op elk gebied.

Binnen onze opleiding worden de studenten opgeleid tot een deskundige, mensgerichte en empathische verzorgende IG, die werken volgens de visie Positieve gezondheid. Naast de zorg voor het lichamelijk welbevinden, is het ook hun taak om aandacht te hebben voor het psychisch en sociaal welbevinden van de zorgvragers. Het project ‘Mens Achter de Patiënt’ sluit daar goed bij aan en zien wij als een verrijking van ons curriculum.

Wil je meer weten over MAP op het VISTA college, stuur dan graag een mailtje naar: [email protected]

Lea Raemaekers

Lea Raemaekers

De Fontys Paramedische Hogeschool

De Fontys Paramedische Hogeschool leidt professionals op die cliënten in – mogelijk complexe – zorgsituaties gaan zien. Enerzijds zullen zij hun expertise inzetten en cliënten kunnen behandelen, anderzijds zullen zij een cliënt coachen naar meer gezond gedrag. Wat de studenten in hun opleidingen verbindt is het contact maken met zorgvragers en de communicatie op de ander leren afstemmen. Binnen Fontys bieden we in dat kader de minor Exploring Health Behaviour aan: daarin staat het onderzoeken, begrijpen en bevorderen van gezondheid centraal. Onderdeel daarvan is dat de diversiteit onder mensen en cliënten wordt benadrukt.

Mijn rol als ‘docent’ binnen de minor houdt in dat ik de studenten begeleid in hun ontwikkeling als gezondheidsbevorderaars. Zij leren over gezondheid en zelfmanagement, en worden uitgedaagd om hun coachvaardigheden in het zetten in de begeleiding van hun (toekomstige) cliënt. Gedurende het semester worden bijeenkomsten in de klas afgewisseld met ervaring opdoen in praktijkplekken. Juist die praktijk is belangrijk om de thema’s te gaan herkennen én het geleerde toe te gaan passen. In combinatie met het doen van onderzoek worden de studenten klaargestoomd voor hun toekomst in de zorg.

Met het afnemen van de module Mens Achter de Patiënt halen we inmiddels ook een stuk praktijk naar het onderwijs toe. Het lijkt extra leerzaam voor de studenten om het contact met hun (toekomstige) cliënt op deze manier op te bouwen. De ervaring leert inmiddels dat het inderdaad een krachtige manier is om echt aansluiting te vinden bij de persoon die achter een (chronische) aandoening centraal gaat. De verschillende opdrachten en reflecties maken de studenten bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheden, en leren ze verder dan hun eigen (vak)grenzen te denken. Als trainer van de module is het bijzonder waardevol om dit gehele proces te mogen faciliteren, met zowel voor de bezoekers als studenten een rijke leerervaring.

De winst van de module is dat studenten nu bij de start van de minor al echt doorzien hoe hun expertise én het coachen van de cliënt samengaan om optimale zorg te kunnen leveren. Wij houden de module er in ieder geval in bij de minor en denken zelfs al na over verdere mogelijkheden; wordt vervolgd dus!

Wil je meer weten over MAP op Fontys, stuur dan graag een mailtje naar: [email protected]