In het kort:

Training Samen, Beter

Doelstellingen

– Inzicht krijgen in de sociale en mentale impact van ziekte, zorg en verminderd welzijn op het individu en diens naasten

– Inzicht krijgen in andere disciplines in het zorg- en welzijnsdomein

Bedoeld voor (teams van) professionals in het zorg- en welzijnsdomein van Hbo-, Mbo- en Wo niveau
Studielasturen

Twee tot drie dagdelen, waarbij maatwerk geleverd wordt.

 

Training: Samen, Beter

Wij zijn begonnen met het ontwikkelen van onderwijs waarin competenties getraind worden die nodig zijn voor mensgericht handelen en interprofessionele samenwerking. Het ontwikkelen van vaardigheden op deze gebieden is niet alleen belangrijk voor studenten van opleidingen in het zorg- en welzijnsdomein. Ook voor praktiserende zorgverleners is dit relevant.

Er zit vaak een verschil tussen de ervaringen van zorgverleners en die van patiënten. Zorgverleners hebben de beste bedoelingen en handelen naar eer en geweten, maar toch wordt zorg niet altijd als mensgericht ervaren door de patiënt/cliënt. Dit kan veroorzaakt worden door verkeerde verwachtingen van patiënten, door onderlinge afstemming tussen zorgverleners die beter kan of talloze andere aspecten; aspecten die met de juiste sturing verbeterd kunnen worden.

Stichting Mens Achter de Patiënt kan hierin ondersteunen. In interactieve trainingssessies zullen onze trainers én enkele ervaringsdelers met uw (interprofessioneel) zorgteam aan de slag gaan om te bekijken hoe de patiënt/cliënt nog centraler kan komen te staan in de zorgverlening en onderlinge samenwerking verbeterd kan worden. De ervaringsdelers hebben ervaring met ziekte en zorg en worden door ons opgeleid om hun ervaring in te kunnen zetten op een constructieve manier om het zorgproces te verbeteren. De training leidt zowel tot het formuleren van leer- en verbeterdoelen op niveau van het individu als van het gehele team/de gehele organisatie. Verbeteringen uiten zich vervolgens in een prettigere manier van (samen)werken met hogere patiënt- én werknemerstevredenheid.

De cursus is bedoeld voor zorgteams van minimaal acht en maximaal vijftien deelnemers, waarbij twee trainers en drie tot vijf ervaringsdelers namens Stichting Mens Achter de Patiënt de groep zullen begeleiden. Ook grotere afdelingen kunnen getraind worden, waarbij meerdere groepen van maximaal vijftien deelnemers gevormd worden en in aanvulling op de cursus een plenaire borgingsbijeenkomst georganiseerd wordt. De training wordt op maat gemaakt voor uw zorginstelling en bestaat uit twee tot drie dagdelen.

Wij hebben deze cursus ontwikkeld in samenwerking met Hospitality Consultancy Hotel Management School Maastricht en iedere cursus wordt geleid door een trainer van Stichting Mens Achter de Patiënt en een trainer van Hospitality Consultancy Hotel Management School Maastricht.

Informeer vrijblijvend naar meer informatie door te mailen naar [email protected]

* De cursus is geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register