Klachten? 

 Deelnemers

Studenten

Klachtencommissie

John Snijkers

John Snijkers

Secretaris Klachtencommissie

John Snijkers is vanaf zijn geboorte ernstig slechtziend en heeft daarom een groot gedeelte van de lagere school en vervolgopleiding doorgebracht op een instituut voor blinden en slechtzienden. Na zijn opleiding HEAO (richting BE) afgerond te hebben is hij onder andere werkzaam geweest bij de gemeente Landgraaf en DSM. Na meer dan 30 jaar werkzaam te zijn geweest liep hij tegen een burnout aan en is sindsdien niet meer werkzaam in het betaalde arbeidsproces. Vanaf begin jaren tachtig is hij bestuurlijk betrokken geweest bij de dienst-/hulpverlening aan blinden en slechtzienden en binnen de belangenbehartiging voor blinden en slechtzienden. Daarnaast heeft hij ervaring als mantelzorger voor zijn ouders.

John is actief deelnemer bij Stichting Mens Achter de Patiënt en draagt nu, als secretaris van de klachtencommissie, nog een extra steentje bij!

Ruud Kempen

Ruud Kempen

G.I.J.M. (Ruud) Kempen (1957) is sinds 2002 hoogleraar Sociale Gerontologie aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderwijs- en onderzoeksinteresse is met name gericht op psychosociale aspecten van veroudering. Binnen en buiten de universiteit bekleedde hij tal van rollen en posities. Zo was hij in het verleden coördinator van diverse masterprogramma’s van de Universiteit Maastricht. Thans is hij vanaf 2015 de coördinator van de Bachelor Gezondheidswetenschappen. Van 2005 tot 2019 was Kempen programmaleider van het onderzoeksprogramma Ageing and Long-Term Care, een van de zes onderzoeksprogramma’s van de School CAPHRI in Maastricht. Verder was hij – buiten Maastricht – lid van verschillende commissies van de Gezondheidsraad op het terrein van zelfredzaamheid voor ouderen, lid van de redactie van diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften en ij hij vanaf 2015 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG-KNOWS). Sinds 2018 in Kempen lid van de Raad van Toezicht van Stichting Sevagram, een zorgorganisatie voor ruim 1100 ouderen in Zuid-Limburg.

Job Metsemakers

Job Metsemakers

Na de studie geneeskunde in Maastricht (1974-1980) heeft Job de toen eenjarige opleiding tot huisarts gevolgd. Vanaf 1982 tot 2014 werkte hij met enkele collegae als huisarts in een gezondheidscentrum te Geulle. In de Huisartsgeneeskunde is het noodzakelijk om de mens en zelfs het gezin achter de patiënt te kennen. Ook had hij een aanstelling bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht,  zowel voor wetenschappelijk onderzoek alsook voor onderwijs. Vanuit die positie heeft hij een groot aantal verschillende rollen in het onderwijs voor studenten geneeskunde vervuld. In de periode 2002 tot 2017 was hij voorzitter van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde. De laatste jaren was hij voornamelijk actief bij het Keuze onderwijs buitenland, als observator bij Vaardigheidstoetsen, en als mentor voor Masterstudenten met een haperende voortgang.

Hij heeft sinds zijn studie geneeskunde het biopsychosociale perspectief ofwel de patiënt als persoon belangrijk gevonden. Hij heeft grote waardering voor de studenten die het programma Mens achter de Patiënt vormgeven.

Léonie Smith

Léonie Smith

Léonie Smith (BSc Geneeskunde) is 21 jaar oud en geboren in Polen. Daarna heeft ze in Engeland gewoond en is nu 13 jaar woonachtig in Maastricht. Ze raakte betrokken bij stichting Mens Achter de Patiënt, omdat ze binnen haar opleiding, maar ook in haar familie, heeft gezien dat empathie en begrip voor mensen met een ziekte soms nog onvoldoende aandacht krijgen. Ze hoopt dat ze met haar rol binnen de klachtencommissie kan bijdragen aan een prettige sfeer in de stichting.

Ger Spee

Ger Spee

directeur MKB Limburg, lid RvA

Met een achtergrond in de bedrijfseconomie heeft Ger Spee in zijn carrrière verschillende functies ingevuld en ervaring opgedaan. Ger heeft affiniteit met de zorg, blijkend uit zijn voormalige functie als directeur van het Toon Hermanshuis en het medische centrum voor revalidatie in Groenewoud. Ger is een verbinder en vindt “persoonlijke aandacht op alle vlakken belangrijk”. Stichting Mens Achter de Patiënt is verheugd om Ger en zijn netwerk toe te voegen aan de Raad van Advies van Stichting Mens Achter de Patiënt.

Klachtenregeling

De klachtencommissie van Stichting Mens Achter de Patiënt wordt op dit moment ingevuld. Iedereen die zitting neemt in deze commissie zal snel toegevoegd worden aan onze website.