Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs

VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR MAASTRICHT UNIVERSITY

RIANNE LETSCHERT

Rianne Letschert is de Rector Magnificus van Maastricht University. Ze studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Montpellier en bij Universiteit van Tilburg, waar ze in 2005 tevens promoveerde met haar onderzoek genaamd ‘The impact of minority rights mechanisms’. Voor haar benoeming tot Rector Magnificus was ze professor Internationaal Recht en Victimologie aan de Universiteit van Tilburg en was ze onder andere directeur van het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). 

Rianne hecht er veel waarde aan dat studenten de ruimte krijgen om zich te ontplooien en optimaal voorbereid worden om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Daar gaf ze al direct handen en voeten aan toen ze op nota bene haar eerste dag als Rector Magnificus de Student Award 2016 uitreikte aan Mens Achter de Patiënt. Tevens heeft ze vanaf dat moment meegeholpen in het verkrijgen van een breed draagvlak voor MAP, zowel binnen de universiteit als daarbuiten.

MAASTRICHT UNIVERSITY

SANDRA BEURSKENS

Sandra heeft veel ervaring in het doen van praktijkgericht onderzoek en onderwijs, voornamelijk op de domeinen autonomie en participatie, meten in de zorg, interprofessioneel samenwerken en cliëntgericht werken. Ze is hoogleraar bij de Universiteit Maastricht en was 12 jaar lector bij Zuyd Hogeschool (tot 2020). Momenteel is ze zelfstandig adviseur en procesbegeleider om een nog directere bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken in zorg en welzijn. Ze vindt zichzelf een denkende doener. Ze wil kennis en kunde uit onderzoek samen eindgebruikers (cliënten en zorgprofessionals) verbinden met de praktijk.

Sandra vindt het belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding al in contact komen met echte patiëntverhalen en om met toekomstige collega’s samen het gesprek aan te gaan. We zijn immers vooral mensen, patiënt ben je alleen in de zorgsetting. Sandra is daarom een fan van MAP en is er trots op om koploper te zijn. Wil je meer weten over Sandra, bekijk dan eens haar website: www.sandrabeurskens.nl

MUMC+

RENALDO SECCHI

Renaldo is werkzaam als stafadviseur verpleging in het Maastricht UMC+. Zijn werkzaamheden zijn zeer divers maar focussen zich op het verbeteren van de verpleegkundige zorg en professionaliseren van de verpleegkundige beroepsgroep. Zo ondersteunt hij de verpleegkundigen bij het implementeren van nieuwe werkwijzen binnen de verpleegkundige zorg, maar denkt hij ook mee met de organisatie op welke wijze men de (verpleegkundige) zorg toekomstbestendig kan maken. Een van de belangrijke kernwaarden binnen het Maastricht UMC+ is dat de professional oog heeft voor de hele mens. Hierbij kijkt men niet alleen naar de diagnose en behandeling van de aandoening maar ook naar de omgeving en zelfs de aanleg. Met andere woorden wat heeft de patiënt nodig om optimaal te kunnen functioneren in zijn eigen leefomgeving. Renaldo is tevens, samen met Rianne Pas, namens het Maastricht UMC+ lid van het actiecentrum Limburg Positief Gezond. Het Maastricht UMC+ omarmt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid waarbij gezondheid wordt gezien als middel opdat iemand kan doen wat hij/zij echt belangrijk vindt. Een van zijn doelen is om een bijdrage te leveren aan het mensgerichter maken van de zorg in het Maastricht UMC+.

“Het verpleegkundige beroep is het mooiste beroep dat er bestaat.” weet Renaldo uit zijn ruim 25 jaar ervaring als zorgprofessional. “Je staat als verpleegkundige in een ziekenhuis 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar het dichtste bij de patiënt. Je maakt de patiënt vaak mee in de meest kwetsbare momenten van zijn leven. De dankbaarheid en waardering die je hiervoor van patiënten en naasten krijgt is van onschatbare waarde.”

ZUYDERLAND MC

DR. ASIONG JIE

Asiong is als internist-hematoloog werkzaam in het Zuyderland Medisch Centrum. In zijn werk heeft hij mensgerichte zorg hoog in het vaandel staan. Asiong richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van (kanker)patiënten in de huidige ziekenhuiszorg. Daartoe doet hij, als bijzonder lector op Zuyd Hogeschool, onderzoek naar geïntegreerde patiëntgerichte oncologische zorg. In zijn onderzoek wordt gefocust op het integreren van cure en care voor, tijdens en na kankerbehandeling. Zijn onderzoek wordt gekenmerkt door het actief betrekken van patiënten in onderzoek en zorgverbeterprojecten. Asiong heeft veel ervaring met Experience-Based Co-Design (EBCD). Bij EBCD vormen de daadwerkelijke ervaringen van patiënten en hun mantelzorg, het uitgangspunt om samen met zorgverleners betekenisvolle verbeteringen in de zorg te bedenken.

De ervaringen van patiënten leidend laten zijn in het verbeteren van de huidige zorg is wat het gedachtegoed van Asiong met het gedachtegoed van Mens Achter de Patiënt verbindt. Daar waar Asiong de ervaringen van patiënten vooral gebruikt om de huidige zorg te verbeteren, worden de ervaringen van patiënten in ons onderwijsprogramma ingezet om de zorgprofessionals van morgen bewust te maken van de toegevoegde waarde en de noodzaak van mensgericht handelen. Dit gedachtegoed in combinatie met Asiong’s netwerk en expertise op gebied van patiëntenzorg en onderzoek maken Asiong een belangrijke ambassadeur van Stichting Mens Achter de Patiënt.

Voor meer informatie, klik hier.

RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

PROF. DR. BAS BLOEM

Bas Bloem is hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, en is initiatiefnemer en medeoprichter van ParkinsonNet. Bas is altijd op zoek naar nieuwe manieren om de gezondheidszorg te verbeteren, met nadruk op het welbevinden van patiënten. Bas wil patiënten een actievere rol geven in hun eigen zorg en samenwerking binnen de gezondheidszorg stimuleren: participatory health. 

Bloem: “Doktoren moeten veranderen, zij moeten hun patiënt als een partner gaan zien, in plaats van als een object van goed bedoelde zorg. Daarnaast zou het goed zijn om patiënten een veel actievere rol te geven, door hen in staat te stellen eigen keuzes te maken, en door ze bij te staan bij het maken van die keuzes. De gezondheidszorg moet het makkelijk maken voor de patiënt, en niet (alleen) voor de dokter. Om deze veranderingen te bewerkstelligen, dient dit gedachtegoed goed geborgen te worden in het onderwijs van toekomstig artsen. Het onderwijsprogramma Mens Achter de Patiënt is hier een fantastisch voorbeeld voor, wat ik van harte ondersteun.”

Bas is een inspirerend spreker en gaf tijdens het TEDx Maastricht event uit 2011 een prikkelend lezing over hoe de dokter van zijn voetstuk af dient te stappen en meer als adviseur of coach voor de patiënt moet gaan fungeren: van God naar Gids. Deze TedTalk inspireert ons om de doelen van Stichting Mens Achter de Patiënt na te blijven streven en wij zijn ontzettend trots dat Bas Bloem zich als ambassadeur heeft aangesloten bij Stichting Mens Achter de Patiënt.

MAASTRICHT UNIVERSITY

JAN VAN DALEN, PhD

Jan heeft jarenlange ervaring binnen het medisch onderwijs, voornamelijk binnen het onderwijs en beoordeling van communicatievaardigheden. In 2012 heeft Jan van Dalen de Grote Onderwijsprijs van de Faculty of Health, Medicine and Life sciences van Maastricht University in ontvangst mogen nemen, vanwege zijn vele hoge waarderingen voor zijn rollen en functies in het onderwijs. Inmiddels is Jan met welverdiend pensioen, maar draagt met zijn jarenlange ervaring nog regelmatig bij aan de ontwikkeling van Mens Achter de Patiënt.

SGL ZORG

PRISCILLA JANSSEN

Priscilla Janssen werkt bij SGL. SGL geeft specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel. Zelf begeleidt zij mensen thuis bij het invulling geven aan het dagelijks leven. 

Sinds dit jaar, 2019, is Priscilla columniste van Hersenletsel magazine en schrijft zij over situaties die ze in de praktijk mee maakt om zo het inzicht en daardoor het begrip voor hersenletsel te vergroten. Naast haar schrijfwerk organiseert ze onder andere (lotgenoten)bijeenkomsten. Daarnaast is Priscilla vanaf februari de voorzitter van hersenletsel.nl regio Limburg. Priscilla heeft een zorghart en draagt uit waar Stichting Mens Achter de Patiënt voor staat, namelijk mensgerichte zorg.

MAASTRICHT UNIVERSITY

ERIK DRIESSEN

Erik Driessen is professor medisch onderwijs en voorzitter van de vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast heeft hij een indrukwekkende staat van dienst in de onderzoekswereld. Hij publiceert over leren en beoordeling op de werkplek, mentorschap en het gebruik van portfolio’s in onderwijs. 

Daarnaast is Erik hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Perspectives on Medical Education’. In die hoedanigheid streeft hij ernaar om het tijdschrift te positioneren op de scheidslijn tussen onderwijsontwikkeling- en onderzoek. Op die manier moet onderwijsonderzoek leiden tot beter onderwijs.

Erik is al langere tijd betrokken bij Stichting Mens Achter de Patiënt en steunt het initiatief van harte. Hij vindt het een belangrijk onderwijsinitiatief en een voorbeeld voor anderen. De evaluatie van de pilots van Mens Achter de Patiënt loopt via de vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderzoek. Daarnaast verspreidt Erik het gedachtegoed van Mens Achter de Patiënt en probeert hij ons te verbinden met nieuwe spelers die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van Mens Achter de Patiënt.

Wil je meer te weten komen over Erik, dan kun je terecht op zijn website www.erikdriessen.com

RONALD MCDONALD HUIS MAASTRICHT

Margo de Kock

Margo de Kock is managing director van Ronald McDonald Huis Maastricht. Samen met haar collega’s en 80 vrijwilligers biedt ze op deze bijzondere werkplek een “tijdelijk thuis” aan gezinnen waarvan een kind is opgenomen in het Maastricht UMC+. Margo heeft een achtergrond als jeugdhulpverlener, werkte jarenlang op de kinderafdeling en kinder IC van het ziekenhuis als pedagogisch medewerker en was directeur van een kinderopvanglocatie. Haar hart ligt echter bij zieke kinderen: daarover sprak ze in 2016 op TED-X Maastricht, getiteld ‘Expressing gratitude’ (Klik hier voor de TED-X talk). 

In het Ronald McDonald Huis staat het hele gezin rondom het zieke kind centraal: daarmee staat deze organisatie aan de basis van de “family-integrated care” ontwikkeling. Het Huis probeert een veilige haven te zijn in kwetsbare tijden. Een plek waar je thuis kunt komen, waar je gezien wordt, waar zorg en aandacht centraal staan. Margo herkent dezelfde kernwaarden bij Stichting Mens Achter de Patiënt en is er daarom trots op om een koploper te zijn.

MUMC+, MAASTRICHT UNIVERSITY

PROF. DR. DIRK RUWAARD

Dirk Ruwaard is hoogleraar Public Health and Health Care Innovation, programmaleider van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg en voorzitter van de vakgroep Health Services Research van het Maastricht UMC+/Maastricht University. Hij is arts, gespecialiseerd als arts Maatschappij en Gezondheid, met een speciale interesse op het gebied van de epidemiologie, de organisatie van de (publieke)gezondheidzorg en het gezondheidsbeleid. Hij is tevens lid geweest (2012-2017) van de door minister Schippers ingestelde adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, die twee adviezen heeft uitgebracht over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg.

ZUYDERLAND MC, MAASTRICHT UNIVERSITY

DR. JAMIU BUSARI

Jamiu Busari is universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht, kinderarts en voormalig afdelingshoofd en programmadirecteur van het specialistische trainingsprogramma van de afdeling Kindergeneeskunde te Zuyderland Medisch Centrum.

Jamiu is een alumnus van de Universiteit Maastricht, een Harvard Macy Scholar en HBS-afgestudeerd aan een managementopleiding in de gezondheidszorg. Hij is lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) en een van de oprichters van ‘sanokondu’ (een internationale praktijkgemeenschap die zich richt op de bevordering van leiderschap van gezondheidswerkers op wereldwijd niveau!) Zie ook: www.sanokondu.com.

Jamiu is een openbare spreker, schrijver, onderwijzer en leider in de gezondheidszorg. Hij ontving verschillende prijzen, waaronder de Educational Leadership Award (2015), Clinician of the Year award (2015), de Royal College of Physicians and Surgeons of Canada International Residency Educator Award (2016) en de Choice Critics Award (2017). Verder is hij adviseur van verschillende zorg- en onderwijsorganisaties in binnen- en buitenland en pleit hij voor diversiteit, compassievolle zorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de minder bedeelden in onze samenleving.

Jamiu is een groot voorstander van de missie van MAP en steunt de doelstellingen en activiteiten van de stichting.

LID VAN RVA

GER SPEE

Met een achtergrond in de bedrijfseconomie heeft Ger Spee in zijn carrrière verschillende functies ingevuld en ervaring opgedaan. Ger heeft affiniteit met de zorg, blijkend uit zijn voormalige functie als directeur van het Toon Hermanshuis en het medische centrum voor revalidatie in Groenewoud. Ger is een verbinder en vindt “persoonlijke aandacht op alle vlakken belangrijk”. Stichting Mens Achter de Patiënt is verheugd om Ger en zijn netwerk toe te voegen aan de Raad van Advies van Stichting Mens Achter de Patiënt.