Koplopers

Onze koplopers dragen het gedachtegoed van Stichting Mens Achter de Patiënt een warm hart toe. Zij proberen nieuwe connecties te leggen en de Stichting onder de aandacht te brengen bij (mogelijk) geïnteresseerden.

Prof. dr. Bas Bloem, Hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen

Bas Bloem is hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, en is initiatiefnemer en medeoprichter van ParkinsonNet. Bas is altijd op zoek naar nieuwe manieren om de gezondheidszorg te verbeteren, met nadruk op het welbevinden van patiënten. Bas wil patiënten een actievere rol geven in hun eigen zorg en samenwerking binnen de gezondheidszorg stimuleren: participatory health.

Bloem: “Doktoren moeten veranderen, zij moeten hun patiënt als een partner gaan zien, in plaats van als een object van goed bedoelde zorg. Daarnaast zou het goed zijn om patiënten een veel actievere rol te geven, door hen in staat te stellen eigen keuzes te maken, en door ze bij te staan bij het maken van die keuzes. De gezondheidszorg moet het makkelijk maken voor de patiënt, en niet (alleen) voor de dokter. Om deze veranderingen te bewerkstelligen, dient dit gedachtegoed goed geborgen te worden in het onderwijs van toekomstig artsen. Het onderwijsprogramma Mens Achter de Patiënt is hier een fantastisch voorbeeld voor, wat ik van harte ondersteun.”

Bas is een inspirerend spreker en gaf tijdens het TEDx Maastricht event uit 2011 een (voor ons) prikkelend praatje over hoe de dokter van zijn voetstuk af dient te stappen en meer als adviseur of coach voor de patiënt moet gaan fungeren: van God naar Gids. Deze TedTalk inspireert ons om de doelen van Stichting Mens Achter de Patiënt na te blijven streven en wij zijn ontzettend trots dat Bas Bloem zich als ambassadeur heeft aangesloten bij Stichting Mens Achter de Patiënt.

Erik Driessen, PhD | Professor medisch onderwijs

Erik Driessen is professor medisch onderwijs en voorzitter van de vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast heeft hij een indrukwekkende staat van dienst in de onderzoekswereld. Hij publiceert over leren en beoordeling op de werkplek, mentorschap en het gebruik van portfolio’s in onderwijs.

Daarnaast is Erik hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Perspectives on Medical Education’. In die hoedanigheid streeft hij ernaar om het tijdschrift te positioneren op de scheidslijn tussen onderwijsontwikkeling- en onderzoek. Op die manier moet onderwijsonderzoek leiden tot beter onderwijs.

Erik is al langere tijd betrokken bij Mens Achter de Patiënt en steunt het initiatief van harte. Hij vindt het een belangrijk onderwijsinitiatief en een voorbeeld voor anderen. De evaluatie van de pilots van Mens Achter de Patiënt loopt via de vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderzoe,. Daarnaast verspreid Erik het gedachtegoed van Mens Achter de Patiënt en probeert hij ons te verbinden met nieuwe spelers die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van Mens Achter de Patiënt.

Wilt u meer te weten komen over Erik, dan kunt u terecht op zijn website www.erikdriessen.com

Email : [email protected]

dr. Asiong Jie | Bijzonder lector aan Zuyd Hogeschool, Internist-hematoloog bij Zuyderland Medisch Centrum

Asiong is als internist-hematoloog werkzaam in het Zuyderland Medisch Centrum. In zijn werk heeft hij mensgerichte zorg hoog in het vaandel staan. Asiong richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van (kanker)patiënten in de huidige ziekenhuiszorg. Daartoe doet hij, als bijzonder lector op Zuyd Hogeschool, onderzoek naar geïntegreerde patiëntgerichte oncologische zorg. In zijn onderzoek wordt gefocust op het integreren van cure en care voor, tijdens en na kankerbehandeling. Zijn onderzoek wordt gekenmerkt door het actief betrekken van patiënten in onderzoek en zorgverbeterprojecten.  Asiong heeft veel ervaring met Experience-Based Co-Design (EBCD). Bij EBCD vormen de daadwerkelijke ervaringen van patiënten en hun mantelzorg, het uitgangspunt om samen met zorgverleners betekenisvolle verbeteringen in de zorg te bedenken.

De ervaringen van patiënten leidend laten zijn in het verbeteren van de huidige zorg is wat het gedachtegoed van Asiong met het gedachtegoed van Mens Achter de Patiënt verbindt. Daar waar Asiong de ervaringen van patiënten vooral gebruikt om de huidige zorg te verbeteren, worden de ervaringen van patiënten in ons onderwijsprogramma ingezet om de zorgprofessionals van morgen bewust te maken van de toegevoegde waarde en de noodzaak van mensgericht handelen. Dit gedachtegoed in combinatie met Asiong’s netwerk en expertise op gebied van patiëntenzorg en onderzoek maken Asiong een belangrijke ambassadeur van Stichting Mens Achter de Patiënt.  

Voor meer informatie, klik hier.

 

Jose Maessen, Stafmedewerker Kwaliteit en Veiligheid MUMC+

Jose Maessen werkt als Stafmedewerker Kwaliteit en Veiligheid in het MUMC+. Patient centredness is in 2001 door het gezaghebbende Amerikaanse Institute of Medicine benoemt tot één van de zes belangrijkste dimensies van kwaliteit van zorg. Patiëntgerichte zorg richtte zich aanvankelijk op vriendelijke bejegening, aandachtig luisteren, duidelijke communicatie en empathisch zijn. Echter de patiëntgerichte benadering heeft de laatste jaren een belangrijke verandering ondergaan. Het behandelen van de patiënt als een individu, met zijn eigen identiteit, levensverhaal en levensplannen, en respect voor de patiënt zijn waarden, normen en preferenties zijn belangrijke principes van patiëntgerichte zorg geworden.

De veranderingen in inzichten in patiëntgerichte zorg worden vorm gegeven door te spreken over persoonsgerichte zorg: zorg die zich niet alleen richt op de lichamelijke en medische behoeften en op het verbeteren van de medische conditie, maar ook op de sociale en psychische voorkeuren en op het helpen van de patiënt om hem het leven te laten leven dat hij wil leven.

Recent schreef een patiënt op een “Is alles naar wens?”- kaartje: “Ik kom als mens naar het MUMC+, niet als ziekte/aandoening”. Dit is precies waar stichting Mens Achter de Patiënt voor gaat: Het project Mens Achter de Patiënt laat toekomstige zorgprofessionals in gesprek gaan met patiënten over de impact die de ziekte heeft op hun leven en leert hun de persoon zien achter de ziekte. Een geweldig initiatief waarbij de kennis en kunde van Jose omtrent o.a. onderzoek een zeer welkome versterking is!

Edmond Öfner, Own Your Energy

Edmond Öfner heeft als klimmer en cameraman op de top van Mount Everest gestaan en veel andere Himalayareuzen beklommen. Edmond is eigenaar van Own Your Energy en heeft ontzettend veel ervaring met het geven van presentaties, workshops en verandertrajecten bij organisaties. Edmond is een mix van een bezield spreker en inspirator, maar bovenal ook trainer, gids en coach. Zijn expertise en bijdragen zijn ontzettend waardevol en dragen bij aan de inspiratie en voortgang van Mens Achter de Patiënt.

Portefeuillehouder: Enlightenment
Email : [email protected]

Hans Siepel, Schrijver

Hans Siepel is werkzaam als schrijver, spreker, coach, (media)trainer en adviseur. Hans laat zich inspireren door de wijsheden van de Hermetica, dat in tegenstelling tot de westerse wetenschap niet uitgaat van het wetenschappelijke mensbeeld maar juist van een zelfbewuste mens welke toegerust is met de kwaliteit welbewuste keuzes omtrent het scheppen van de wenselijke werkelijkheid. Hans Siepel heeft onlangs het boek Woorden voor Zorg uitgebracht, waarin hij door middel van een compacte vertelling zijn visie op communicatie in de zorg handvaten geeft: de driesprong waarnaar zorgprofessionals zouden moeten handelen omvat informatievoorziening, betekenisgeving en aanpak. Hij schrijft over communicatie in de zorg waarbij de mens centraal staat: iets wat naadloos aansluit bij Stichting Mens Achter de Patiënt. Mens Achter de Patiënt en Siepel delen dezelfde visie en versterken elkaar waar mogelijk!

Wip Bakx | Adelante Zorggroep, MUMC+ en Maastricht University

Portefeuillehouder: Empowerment & Enterprise

Wip is als revalidatiearts werkzaam in Adelante-Zorggroep en het MUMC+. Daarnaast is hij betrokken bij de opleiding van geneeskundestudenten en revalidatieartsen aan Maastricht University. De revalidatiegeneeskunde is bij uitstek een specialisme waarbij een goede arts-patiënt relatie van wezenlijk belang is. Revalidatie-patiënten moeten door functieverlies vaak afscheid nemen van hun verwachte toekomst en dit proces is uiterst gevoelig. Wip steunt het gedachtegoed van Mens Achter de Patiënt, geeft ons advies op het gebied van de werving van deelnemende patiënten en spiegelt ons beleid.

Jan van Dalen, PhD | Maastricht University (gepensioneerd)

Portefeuillehouder: Education & Evidence

Jan heeft jarenlange ervaring binnen het medisch onderwijs, voornamelijk binnen het onderwijs en beoordeling van communicatievaardigheden. In 2012 heeft Jan van Dalen de Grote Onderwijsprijs van de Faculty of Health, Medicine and Life sciences van Maastricht University in ontvangst mogen nemen, vanwege zijn vele hoge waarderingen voor zijn rollen en functies in het onderwijs. Inmiddels is Jan met welverdiend pensioen, maar draagt met zijn jarenlange ervaring nog regelmatig bij aan de ontwikkeling van Mens Achter de Patiënt.

Jo Maes | Huis Voor de Zorg

Portefeuillehouder: Empowerment | [email protected]

Jo Maes heeft een lange staat van dienst in de gezondheidszorg en is thans directeur van het Huis voor de Zorg, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor zorgvragers in Limburg. Jo richt zich op de mens als subject, als ik in zijn verschillende rollen. De rol van zorgvrager is er een van. Mensen zijn niet alleen zorgvrager, ze zijn patiënt, werknemer, familielid, verzekerde, student, burger en maken graag deel uit van gemeenschappen. Jo vindt het belangrijk dat de beroepskrachten van morgen verder leren kijken dan alleen de patiëntenrol. Mens Achter de Patient raakt de fundamentele kern van de kwalitatieve verbetering die in de zorg en het sociale domein te maken zijn. Als ik mijzelf in de spiegel kijk begrijp ik de ander ook beter. Met zijn expertise en uitgebreide netwerk in de wereld van patiënten- en cliëntenorganisaties staat hij pal voor de doelen van Mens Achter de Patiënt en zet zijn Huis voor de Zorg mankracht en middelen in om het werk van Mens achter de patient mogelijk te maken.

Prof. dr. Dirk Ruwaard | MUMC+/Maastricht University

Dirk Ruwaard is hoogleraar Public Health and Health Care Innovation, programmaleider van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg en voorzitter van de vakgroep Health Services Research van het Maastricht UMC+/Maastricht University. Hij is arts, gespecialiseerd als arts Maatschappij en Gezondheid, met een speciale interesse op het gebied van de epidemiologie, de organisatie van de (publieke)gezondheidzorg en het gezondheidsbeleid. Hij is tevens lid geweest (2012-2017) van de door minister Schippers ingestelde adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, die twee adviezen heeft uitgebracht over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg.

Ruben Zelissen | Vitale Netwerken

Portefeuillehouder: Enterprise | [email protected]

Ruben heeft een achtergrond in de Gezondheidswetenschappen en is o.a. werkzaam geweest bij de NZa en Brink& (zorgadviseur). Hij heeft veel affiniteit met de zorgsector en is initiatiefnemer van Vitale Netwerken, met als doel samen bouwen aan een vernieuwd, mensgericht zorgstelsel. Want, stelt hij, zorg vanuit de menselijke maat is beter en efficiënter. Zijn kennis van niet alleen de zorgsector, maar ook zijn expertise binnen het ondernemingschap draagt bij aan de ontwikkeling van Mens Achter de Patiënt.

Share This