Mensgericht onderwijs

 

Op dit moment wordt de onderwijsmodule op grote schaal aangeboden op Maastricht University (WO), Zuyd Hogeschool (HBO) en ROC Leeuwenborgh (MBO). Studenten van verschillende opleidingen volgen samen de onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt. Zo krijgen zij, naast inzicht in de impact van ziekte op het individu en diens naasten, ook inzicht in andere professies binnen het zorg- en welzijnsdomein.

Naast deze lopende trajecten zijn er ook enkele onderwijsinstellingen die pilots met de onderwijsmodule uitvoeren.

Wij bieden een Train-The-Trainer pakket aan waarin docenten en de organisatie van uw instelling wegwijs worden gemaakt in hoe MAP georganiseerd en gedoceerd kan worden. Daarnaast ontvangt u alle benodigde documentatie (o.a. docenthandleidingen, templates voor studentinstructies, promotiematerialen etc.). Tevens ondersteunen wij u dan in het organiseren van een kleinschalige pilot. Het is de bedoeling dat uw instelling op termijn de onderwijsmodule grotendeels zelfstandig uitvoert. De voornaamste rol die Stichting Mens Achter de Patiënt op lange termijn speelt is het door ontwikkelen van de onderwijsmodule en het werven van mensen die als zorgvrager deel willen nemen.

De onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt staat of valt bij mensen die hun ervaringen met ziekte en zorg willen delen. Stichting Mens Achter de Patiënt heeft goed contact met landelijke patiënten en cliëntenorganisaties en kan werving van deelnemers verzorgen. Wij vormen zo een brug tussen onderwijs en zorgvrager, waardoor zorgvragers bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van studenten.

Wilt u ook graag Mens Achter de Patiënt op uw instelling? Neem dan contact met ons op. We werken graag met u samen aan mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs.

Share This