Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs
Deelnemersdag 2022

WELKOM BIJ MAP

SAMEN KUNNEN WIJ DE ZORGWERELD VAN MORGEN EEN STUKJE MENSGERICHTER MAKEN!

Onze droom? Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs. Dit willen wij realiseren door (toekomstig) zorgprofessionals bewust te maken van de impact die ziekte of beperking kan hebben op iemands leven.

Niet alleen voor toekomstige, maar ook voor huidige professionals kan er voor het menselijke aspect soms nog meer aandacht zijn. We verzorgen daarom ook trainingen op maat voor verschillende organisaties en instanties. In de beleving van het zorgproces van de patiënt kunt u het verschil maken!

ONS AANBOD AAN TRAININGEN

Om een idee te geven van de inhoud en vorm van onze trainingen, geven we hier enkele voorbeelden van trainingen die we tot nu toe verzorgd hebben. Het is mogelijk om geaccrediteerde trainingen te verzorgen.

Onze voorkeur gaat uit naar fysieke trainingen, aangezien we merken dat verhalen zo meer impact maken. We hebben echter wel aanzienlijke ervaring met het geven van digitale trainingen, waardoor dit ook zeker tot de mogelijkheden behoort. Voor meer informatie, mail vrijblijvend naar [email protected]

26-01 2

Training samen, beter!

In samenwerking met Hospitality Consultancy van de Hotel Management School Maastricht hebben wij de training ‘Samen, beter!’ ontwikkeld. Deze geaccrediteerde training is volledig gericht op mensgericht handelen en interprofessioneel samenwerken. In interactieve trainingssessies gaan onze trainers én ervaringsdelers met uw zorgteam (8 tot 15 deelnemers) aan de slag. Deze zal twee tot drie dagdelen in beslag nemen. Met de doelen van uw organisatie in gedachte, gaan we aan de slag met persoonlijke en plenaire verbeterdoelen.

Een van de doelstellingen in deze training is om inzicht te krijgen in de sociale en mentale impact van ziekte, zorg en verminderd welzijn op het individu en diens naasten. Daarnaast krijgt men gedurende deze training inzicht in andere disciplines in het zorg- en welzijnsdomein. 

Training voor specialistisch verpleegkundigen

In deze training van een dagdeel gaan we samen met de verpleegkundigen van een afdeling in gesprek over wat mensgerichte zorg inhoudt. Wat zijn hun ervaringen? Bovendien gaan we aan de hand van een echte casus van ervaringsdelers in gesprek over wat er al goed gaat, maar ook wat eventueel verbeterd kan worden in de organisatie. Hierbij wordt gekeken naar zowel de samenwerking binnen de organisatie, als het functioneren op individueel gebied, met kleine aanpassingen die direct in te voeren zijn. 

_DM44082
26-01

Co als Coach

CO als Coach is een traject voor coassistenten, ontwikkeld in samenwerking met het Zuyderland MC. Coassistenten worden door middel van een interactieve training opgeleid tot coach voor patiënten en cliënten in het ziekenhuis. Ze begeleiden een patiënt voor, tijdens en na afloop van het consult, met een tweeledig doel. Enerzijds heeft de patiënt baat bij het samen voorbereiden en duidelijk formuleren van de wensen, anderzijds krijgt de coassistent hierdoor veel meer zicht in het perspectief van de patiënt. 

VAN KENNIS NAAR KUNDE: DE MAP-ACADEMIE 

Naast de onderwijsmodules, biedt MAP sinds kort ook de MAP-academie aan. In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, leiden we onze ervaringsdelers op tot ervaringsdeskundigen. Op deze manier krijgen zij handvatten aangeleerd om hun ervaringen op een professionele manier in te zetten bij zorginstellingen, gemeentes en andere organisaties in het zorg- en welzijnsdomein. Meer informatie? Bekijk de brochure hieronder:

PARTNERORGANISATIES

MAP vervult een netwerkfunctie tussen patiëntenverenigingen en onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen worden bij het betrekken van patiënten geconfronteerd met organisatorische uitdagingen zoals werving van en contact met zorgvragers. Deze organisatorische uitdagingen neemt MAP uit handen, waardoor het betrekken van zorgvragers bij het onderwijs gefaciliteerd wordt en het zodoende voor onderwijsinstellingen toegankelijker wordt om mensgericht onderwijs te kunnen geven. 

Hiertoe is MAP (regionaal) een samenwerking aangegaan met Burgerkracht Limburg. Voor medische onderwijsinstellingen in Zuid-Limburg op zowel MBO-, HBO- als WO-niveau is een patiëntenbestand opgebouwd waar de onderwijsinstellingen gebruik van kunnen maken.

REFERENTEN

Het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor mensgericht handelen en interprofessionele samenwerking is niet alleen nuttig voor toekomstige professionals, maar juist ook voor de huidige professionals! MAP kan hierin een ondersteunende rol aanbieden. In interactieve trainingssessies gaan onze trainers én ervaringsdelers met uw zorgteam aan de slag. Samen kunnen we nagaan hoe de patiënt/cliënt nog centraler kan komen te staan in de zorgverlening en hoe de interprofessionele samenwerking verbeterd kan worden. Onze trainingen zijn aan te passen aan de wensen van uw organisatie. Samen komen we tot de best passende training!

Floor van Gils (5e-jaars geneeskundestudent, UM)

Vol enthousiasme heb ik me aangemeld voor het CoAlsCoach-project. Meer leren over communicatie, ervaringen opdoen, en patiënten (hopelijk) helpen, met hulp en uitleg van een stichting die me leerde dat “gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte”, dat wilde ik wel!

Ik mocht een meneer van 75 jaar begeleiden naar aanleiding van zijn onderzoeken bij de klinisch geriatrie. Hij had twee volle dagen aan testen, vragenlijsten, scans, en meer ondergaan en stond te popelen om te leren waarom hij soms afwijkend gedrag vertoonde. Na een gezellig kennismakingsgesprek bij hem thuis, ging ik met hem mee, vol hoop op een antwoord, naar de neuroloog. Deze kon ons in 10 minuten vertellen dat het “niets engs in het hoofd was” en verwees de patiënt naar de GGZ. Boem… de deur werd al achter ons dicht gedaan, en daar stond ‘mijn’ meneer weer buiten… Met het fijne nieuws dat er geen gezwel of ander ziektebeeld wat te zien was, maar zonder uitleg en met amper antwoord op zijn vragen.

Als ik als coassistent bij deze neuroloog had meegelopen had ik dit waarschijnlijk een geslaagd consult gevonden. Er was toch immers alleen maar goed nieuws? Maar toch voelde mijn patiënt zich niet gehoord. Zijn vragen waren niet of amper beantwoord, ondanks dat ik mijn best heb gedaan hier het ‘bruggetje’ tussen de patiënt en de arts in te spelen. Wat ik geleerd heb van deze ervaring is dat het állerbelangrijkste is dat patiënten zich gehoord voelen. Deze patiënt was misschien nog blij geweest als ze iets gevonden hadden, want dan hebben ze in ieder geval een verklaring gevonden en is zijn vraag beantwoord. Dus…. Luisteren!

Hester Smeets Hogeschool Zuyd

Binnen de Zorgopleidingen van Zuyd werk ik als docente interprofessioneel onderwijs. In dit interprofessionele onderwijs werken we met studenten aan het samenwerken met andere disciplines om te komen tot optimale zorg. Hierin staat de cliënt natuurlijk altijd centraal; het programma Mens Achter de Patiënt sluit mooi aan op dit gedachtegoed. Wij hebben MAP om die reden geïntegreerd in onze interprofessionele module “Interprofessionele Communities of Practice”.  Studenten verpleegkunde, logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en vaktherapie doen mee vanuit Zuyd aan MAP tijdens hun stageperiode, in jaar 3 of 4.

Wil je meer weten over MAP op Zuyd, stuur dan graag een mailtje naar: [email protected].

BEDANKT voor je

Interesse!

We gaan graag met u om de tafel zitten om uw wensen en ons aanbod op elkaar af te stemmen. Stuur ons gerust een mailtje via [email protected] 

WAT VONDEN OUD-DEELNEMERS?

Na afloop van de MAP-module hebben wij ervaringsdelers en studenten gevraagd om hun mening. Hieronder een overzicht: 

0 %

8,8/10 voor “Ik ben blij dat ik als
ervaringsdeler mee heb gedaan
aan Mens Achter de Patiënt”

0 %

8,5/10 voor “MAP zou van toegevoegde waarde zijn in het curriculum van mijn studie”

0 %

8,6/10 voor “MAP heeft mij als student bewust gemaakt van de noodzaak van empathie in de zorg”

ONDERZOEKSARTIKELEN

De meerwaarde van deelname aan de MAP-module is ook wetenschappelijk vastgesteld. Download hieronder de twee onderzoeksartikelen uit 2020 en 2021:

COMPASSION FOR CARE

Compassion for Care wil de balans tussen ziel en zakelijkheid in de zorg herstellen omdat het één niet zonder het ander kan. Het doel is iedereen in de zorg bewust te maken van de kracht van passie / bevlogenheid, zelfcompassie en compassie voor een duurzaam zorgmodel. Ze willen mensen, van de RvB tot en met de receptioniste, bewust maken van dat zij zelf de sleutel in handen hebben en vandaag al binnen hun eigen invloedssfeer die verandering in kunnen zetten. De mensen zijn immers het systeem en elke kleine verandering kan het hele systeem in beweging zetten.

Compassion for Care probeert, in samenwerking met Mens Achter de Patiënt, bij te dragen door te werken aan onze drie pijlers: community, educatie en onderzoek, zoals verwoord in haar charter.

RABOBANK WESTELIJKE MIJNSTREEK

De Rabobank staat bekend als coöperatieve bank welke geïntegreerd is in de haarvaten van de samenleving. Vanuit haar lokale aanwezigheid, midden in de samenleving, is de Rabobank als geen ander in staat om in te spelen op relevante onderwerpen die lokaal en in de regio op de agenda staan. Zo ook de kwaliteit en duurzaamheid van de gezondheidszorg.

MAP en de medicidesk van Rabobank Westelijke Mijnstreek hebben de handen ineen geslagen omdat er veel raakvlakken zijn: beide trachten mensen te verbinden en daarmee het delen van kennis te bevorderen dichtbij de burger. Rabobank Westelijke Mijnstreek deelt haar expertise met ons en gebruikt haar netwerk om ons te verbinden met organisaties die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling en continuïteit van Mens Achter de Patiënt. Daarnaast doen we jaarlijks mee aan de actie Rabo Clubsupport, een initiatief dat organisaties in de regio financieel verder helpt!

INSTITUTE FOR POSITIVE HEALTH

Het Institute for Positive Health (iPH) is samen gegaan met Alles is Gezondheid, en gaan verder onder de naam iPH. Positieve gezondheid staat voor gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven: de brede benadering van gezondheid waarin de mens centraal staat, niet de ziekte; waarin de mensen in hun kracht worden aangesproken en niet in hun zwakte; waarin iemand wel gediagnosticeerd kan zijn met een ziekte, maar alsnog een groot gebied kan hebben waar hij of zij wel gezond is. Machteld Huber heeft dit concept ontwikkeld in 2011 en later zes dimensies van gezondheid gedefinieerd: Naast het fysieke, mentale ook het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, meedoen en zingeving.

Stichting MAP ademt positieve gezondheid. Ook wij focussen ons op de impact van ziekte en niet op ziekte zelf. Wij proberen toekomstig zorgprofessionals zich te laten richten op hoe zij mensen kunnen helpen een zinvol bestaan te laten leiden in plaats van puur de ziekte te bestrijden.

iPH ondersteunt ons in het verwerken van positieve gezondheid in ons onderwijsprogramma. Daarnaast proberen we elkaars netwerk in te zetten om zowel iPH als MAP met een groter publiek te kunnen delen.

 

ADELANTE ZORGGROEP

Adelante is een zorggroep voor algemeen specialistische en topklinische revalidatie en audiologische zorg, speciaal onderwijs, wonen en arbeidsrevalidatie met diverse locaties verspreid over heel Limburg. Ruim 1100 professionals en medewerkers ondersteunen volwassenen en kinderen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl!

Hun motto: haal het beste uit jezelf! Door de samenwerking tussen Stichting Mens Achter de Patiënt en Adelante Zorggroep kunnen revalidatiepatiënten hun (vaak lange) ziektegeschiedenis inzetten voor de vorming van toekomstig zorgprofessionals!

KNOOPPUNT INFORMELE ZORG

Het knooppunt Informele Zorg versterkt in gemeente Sittard-Geleen de ondersteuning van de informele zorg. Dit doen ze door de krachten van verschillende netwerkpartners te bundelen. Denk hierbij aan verschillende formele en informele organisaties die ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld: mantelzorgers, (zorg-) vrijwilligers, zelfhulp/zelfregie en ook zorgprofessionals.

Het Knooppunt is van én voor alle netwerkpartners en neemt een aantal coördinerende en overkoepelende taken op zich om de informele zorgondersteuning effectief en efficiënt te kunnen organiseren.

Een toekomstbestendige informele zorgondersteuning is van groot belang; de inzet van mantelzorgers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en lotgenoten is immers van onschatbare waarde in de samenleving. Knooppunt informele zorg verterkt het lokale netwerk door:

  • Het in kaart brengen van het aanbod van informele zorgondersteuning en deze kennis te delen door informatie, advies en verwijzing.
  • Het onderling verbinden van organisaties die informele zorgverleners ondersteunen en het (coördineren) van deskundigheidsbevordering. (Het Knooppunt verbindt o.a. door het organiseren van (thematische) netwerkbijeenkomsten.)

BURGERKRACHT LIMBURG

Burgerkracht Limburg is een onafhankelijke organisatie, mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg. Burgerkracht Limburg zet zich in de burgerparticipatie van de Limburgers in beweging te krijgen en te houden. Gezondheid, participatie en vitaliteit van alle Limburgers staat daarbij centraal. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wordt daarbij omarmt. In burgerparticipatie staat de patiënt, de cliënt en de zorgvrager natuurlijk ook centraal.

Burgerkracht Limburg heeft een jarenlange traditie om patiënten en patiëntenverenigingen van informatie te voorzien over bijvoorbeeld zorgaanbieders, veranderingen in de zorg en regelgeving. Bovendien bewaken en onderzoeken ze de kwaliteit van de zorg en zo nodig proberen ze deze te verbeteren, en zo de positie van de zorggebruiker te versterken. Mens Achter de Patiënt is bij uitstek een organisatie die zich, net als Burgerkracht Limburg, inzet om de positie van de zorggebruiker te versterken.

Wij steunen hen volledig en hopen onze goede samenwerking voort te zetten. Samen zetten we zorggebruikers (als burgers van Limburg) in hun kracht en geven we hen de gelegenheid om de zorgprofessional van morgen te vormen.

ZUYD HOGESCHOOL

Zuyd Hogeschool is een school voor hogere beroepsopleidingen in Limburg. De paramedische studies zijn gelokaliseerd in Heerlen, en van de opleidingen fysiotherapie, ergotherapie, creatieve therapie en verpleegkunde is de onderwijsmodule MAP verplicht. Samen met UM en Vista college bieden we de module interprofessioneel en instellingsoverstijgend aan.

HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

HZ (Hogeschool Zeeland) University of Applied Sciences is een onderwijsinstelling in Zeeland met verschillende locaties, waar hoger beroepsonderwijs verzorgd wordt. Binnen de opleiding Social Work op locatie Vlissingen, bieden wij onze onderwijsmodule aan, die daar sinds 2020 goed wordt ontvangen door de studenten en een aanvulling is op het daar aangeboden curriculum.

VISTA COLLEGE

Vista College heeft verschillende mbo-opleidingen in Limburg. Van de locatie Maastricht en Heerlen nemen de studenten van verpleegkunde en verzorgende IG deel aan MAP. Samen met UM en Zuyd Hogeschool bieden we de module interprofessioneel en instellingsoverstijgend aan.Vista College heeft verschillende mbo-opleidingen in Limburg. Van de locatie Maastricht en Heerlen nemen de studenten van verpleegkunde en verzorgende IG deel aan MAP. Samen met UM en Zuyd Hogeschool bieden we de module interprofessioneel en instellingsoverstijgend aan.

MAASTRICHT UNIVERSITY

Maastricht University, specifiek de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, is de eerste onderwijsinstelling waar de onderwijsmodule Mens Achter de Patiënt tot uitvoering is gebracht. De oprichters van Stichting Mens Achter de Patiënt hebben toentertijd diverse kleinschalige pilots op de universiteit georganiseerd, waarbij de universiteit een belangrijke ondersteunende rol heeft gehad in de ontwikkel- en pilotfase van de onderwijsmodule. Mede doordat de universiteit ons deze kans heeft geboden, is Stichting Mens Achter de Patiënt uitgegroeid tot een organisatie die zowel in de regio Limburg als daarbuiten bijdraagt aan mensgericht onderwijs.

ZELFREGIETOOL.NL

Zelfregietool.nl is een aanpak om meer gebruik te maken van elkaars persoonlijke ervaring. De website www.zelfregietool.nl maakt ervaringskennis gemakkelijk bereikbaar. De website zelf en de aanpak wordt intensief bekend gemaakt bij de eerstelijns zorg, sociale wijkteams en zorgopleidngen. Op de website kan direct contact worden gelegd met een ervaringskundige of kun je het regionale aanbod van lotgenotengroepen vinden in de regio.

Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Dat helpt!