Raad van advies

Mens Achter de Patiënt is een jonge organisatie die snel groeit. Wij zijn ontzettend trots en dankbaar dat wij mogen putten uit de expertise van onze Raad van Advies om samen te werken aan de ontwikkeling van Stichting Mens Achter de Patiënt.

Wip Bakx | Adelante Zorggroep, MUMC+ en Maastricht University

Portefeuillehouder: Empowerment & Enterprise

Wip is als revalidatiearts werkzaam in Adelante-Zorggroep en het MUMC+. Daarnaast is hij betrokken bij de opleiding van geneeskundestudenten en revalidatieartsen aan Maastricht University. De revalidatiegeneeskunde is bij uitstek een specialisme waarbij een goede arts-patiënt relatie van wezenlijk belang is. Revalidatie-patiënten moeten door functieverlies vaak afscheid nemen van hun verwachte toekomst en dit proces is uiterst gevoelig. Wip steunt het gedachtegoed van Mens Achter de Patiënt, geeft ons advies op het gebied van de werving van deelnemende patiënten en spiegelt ons beleid.

Jan van Dalen, PhD | Maastricht University (gepensioneerd)

Portefeuillehouder: Education & Evidence

Jan heeft jarenlange ervaring binnen het medisch onderwijs, voornamelijk binnen het onderwijs en beoordeling van communicatievaardigheden. In 2012 heeft Jan van Dalen de Grote Onderwijsprijs van de Faculty of Health, Medicine and Life sciences van Maastricht University in ontvangst mogen nemen, vanwege zijn vele hoge waarderingen voor zijn rollen en functies in het onderwijs. Inmiddels is Jan met welverdiend pensioen, maar draagt met zijn jarenlange ervaring nog regelmatig bij aan de ontwikkeling van Mens Achter de Patiënt.

Jo Maes | Huis Voor de Zorg

Portefeuillehouder: Empowerment | [email protected]

Jo Maes heeft een lange staat van dienst in de gezondheidszorg en is thans directeur van het Huis voor de Zorg, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor zorgvragers in Limburg. Jo richt zich op de mens als subject, als ik in zijn verschillende rollen. De rol van zorgvrager is er een van. Mensen zijn niet alleen zorgvrager, ze zijn patiënt, werknemer, familielid, verzekerde, student, burger en maken graag deel uit van gemeenschappen. Jo vindt het belangrijk dat de beroepskrachten van morgen verder leren kijken dan alleen de patiëntenrol. Mens Achter de Patient raakt de fundamentele kern van de kwalitatieve verbetering die in de zorg en het sociale domein te maken zijn. Als ik mijzelf in de spiegel kijk begrijp ik de ander ook beter. Met zijn expertise en uitgebreide netwerk in de wereld van patiënten- en cliëntenorganisaties staat hij pal voor de doelen van Mens Achter de Patiënt en zet zijn Huis voor de Zorg mankracht en middelen in om het werk van Mens achter de patient mogelijk te maken.

Prof. dr. Dirk Ruwaard | MUMC+/Maastricht University

Dirk Ruwaard is hoogleraar Public Health and Health Care Innovation, programmaleider van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg en voorzitter van de vakgroep Health Services Research van het Maastricht UMC+/Maastricht University. Hij is arts, gespecialiseerd als arts Maatschappij en Gezondheid, met een speciale interesse op het gebied van de epidemiologie, de organisatie van de (publieke)gezondheidzorg en het gezondheidsbeleid. Hij is tevens lid geweest (2012-2017) van de door minister Schippers ingestelde adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, die twee adviezen heeft uitgebracht over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg.

Ruben Zelissen | Vitale Netwerken

Portefeuillehouder: Enterprise | [email protected]

Ruben heeft een achtergrond in de Gezondheidswetenschappen en is o.a. werkzaam geweest bij de NZa en Brink& (zorgadviseur). Hij heeft veel affiniteit met de zorgsector en is initiatiefnemer van Vitale Netwerken, met als doel samen bouwen aan een vernieuwd, mensgericht zorgstelsel. Want, stelt hij, zorg vanuit de menselijke maat is beter en efficiënter. Zijn kennis van niet alleen de zorgsector, maar ook zijn expertise binnen het ondernemingschap draagt bij aan de ontwikkeling van Mens Achter de Patiënt.

Share This