Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs

Waarvoor kan je bij mij terecht?

De vertrouwenspersoon van MAP richt zich op twee gebieden die ieder een eigen aanpak kennen. De volledige tekst vind je als bijlage bij de klachtenregeling.

Enerzijds is de vertrouwenspersoon er voor iedereen die, zoals het woord al zegt… in het volste vertrouwen wil praten over ongewenste omgangsvormen en kwesties op het gebied van integriteit. Bijvoorbeeld als het gaat om pestgedrag, (seksuele) intimidatie, racisme, discriminatie of agressie/geweld. Maar ook als er bijvoorbeeld sprake is van fraude of het ontvreemden van spullen van Stichting MAP.

De vertrouwenspersoon bekijkt samen met de melder(s), wat er nodig is zodat zij weer veilig en met plezier hun werk kunnen doen en/of veilig en met plezier de lesmodules kunnen geven en volgen. De melder houdt de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat diegene daarin bij.

Anderzijds is de vertrouwenspersoon ook de aanspreekpersoon voor MAP-teamleden, docenten, studenten, ervaringsdelers e.a. als het gaat om de kwaliteit van de MAP-modules.

Dan kan het gaan om een persoon wiens handelen niet bijdraagt aan een succesvolle leersituatie voor hem- of haarzelf en voor anderen binnen de MAP-onderwijs- of trainingsbijeenkomsten.

Docenten, studenten, ervaringsdelers en anderen kunnen hiervoor ook terecht bij de directie. Deze kan het gesprek met betrokkene(n) zelf voeren of de aanspreekpersoon erbij betrekken.

Neem contact op

E-mail

[email protected]