Hélène van den Besselaar, Vertrouwenspersoon

Helene van den Besselaar is de vertrouwenspersoon van Mens Achter de Patiënt. Helene heeft veel ervaring in het luisteren naar mensen. Ze werkte lange tijd in Zuyderland MC met patienten van de psychiatrische afdeling. Sinds mei 2018 is zij met pensioen.

Als je het nodig vindt, neem dan contact op met Helene om je vraag of opmerking te bespreken en zo nodig samen naar een oplossing te zoeken. Ook als je niet zeker weet of je met je vraag wel bij de vertrouwenspersoon moet zijn, kun je bij haar terecht. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor zowel studenten als patiënten/deelnemers. Je kunt erop rekenen dat hetgeen je met de vertrouwenspersoon deelt, niet met anderen besproken wordt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Email : vertrouwenspersoon@mensachterdepatient.nl 

Share This