Zó, nu eerst een MAP-jaar

Twee jaar nadat wij begonnen zijn met het ontwikkelen van Mens Achter de Patiënt (MAP), een onderwijsprogramma waarin de impact van ziekte centraal staat, hebben wij na het behalen van onze bachelors besloten onze studies met minimaal één academisch jaar te pauzeren om MAP aan te kunnen bieden aan medische onderwijsinstellingen en wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effectiviteit van dit onderwijsprogramma.

Dat zullen wij doen namens de kersvers opgerichte Stichting Mens Achter de Patiënt. Wij streven naar mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs. Waarom is mensgerichte zorg juist nú zo belangrijk? De medische wereld verandert; nieuwe technologieën en de vergrijzende samenleving leiden tot een toename van chronische ziekten en daarmee een verhoogde kans op multi- en comorbiditeit (RIVM, 2013).

Hierdoor zullen andere competenties van zorgprofessionals gevraagd worden. De zorgprofessional van de toekomst zal in mindere mate bezig zijn met genezen en meer met communiceren en zorgen. Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren en de eigen regie van de chronisch zieke komen centraal te staan (Zorginstituut Nederland, 2016). Deze paradigmaverschuiving maakt communicatie- en empathieonderwijs relevanter dan ooit. Daarnaast is er op het gebied van interprofessioneel opleiden nog een flinke slag te slaan; een student geneeskunde kruist in de schoolbanken nauwelijks paden met een gezondheidswetenschapper in opleiding. Laat staan dat een student geneeskunde in aanraking komt met een toekomstig verpleegkundige. Dat terwijl al deze zorgprofessionals wel onderdeel worden van dezelfde zorgsector waarin zorg steeds meer discipline overstijgend verleend wordt.

Studenten leren van ‘hun’ patiënt, maar ook van elkaars verschillende achtergronden en nieuwsgierigheden

Mens Achter de Patiënt voorziet in beide trends: door studenten van verschillende disciplines te koppelen aan chronisch zieken proberen we studenten bewuster te maken van de impact van ziekte op iemands sociaal, mentaal en maatschappelijk functioneren. Studenten leren van ‘hun’ patiënt, maar ook van elkaars verschillende achtergronden en nieuwsgierigheden. Naast de toegevoegde waarde voor studenten, geven patiënten aan dat zij door deelname hun ziekte beter hebben leren accepteren en zich beter uit kunnen drukken richting zorgprofessionals. Dit jaar willen we de rol van zowel studenten als patiënten vergroten en ze in hun kracht zetten, door ze actief te betrekken bij de organisatie en ontwikkeling van MAP.

MAP bestaat uit drie bijeenkomsten, waar achtereenvolgens de zorg, de patiënt en de student centraal staan. Klik hier voor een uitgebreidere uitleg over het onderwijsprogramma.

Dit jaar gaan wij op Maastricht University een grootschalige editie van Mens Achter de Patiënt organiseren. 50 studenten geneeskunde, 50 studenten gezondheidswetenschappen en 50 patiënten in kleine groepen deelnemen aan MAP. Vervolgens zullen we deze piloteditie uitgebreid evalueren en wetenschappelijk onderzoek doen naar de uitkomsten. Daarnaast zal op Zuyd Hogeschool een soortgelijke pilot plaatsvinden met minimaal vijf deelnemende studies.

Bent u enthousiast over MAP en lijkt het u interessant om deze module aan te bieden op uw (onderwijs)instelling, dan moedigen we u aan om te informeren naar de mogelijkheden. Wij kunnen MAP op korte termijn aanbieden. Benodigdheden als, patiënt- en studenthandleidingen, docenttrainingen, draaiboeken, presentaties en wervingsbrochures zijn voor handen. Daarnaast hebben wij een netwerk van patiënten(verenigingen) die ons initiatief steunen en graag deelnemen aan Mens Achter de Patiënt.

Als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang van Stichting Mens Achter de Patiënt, kunt u onze LinkedInpagina volgen of zich aanmelden voor onze Nieuwsflits (klik hier).

Bedankt voor het lezen van dit blog en graag tot een volgende keer.

________________________________________________________________________________________________

Referenties
RIVM, 2013. Aantal chronisch zieken neemt toe. Geraadpleegd op 11 september 2017, van http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/201 3/Aantal_chronisch_zieken_neemt_toe

Zorginstituut Nederland, 2016. Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Ontleend aan Zorginstituut Nederland, van https://www.zorginstituutnederland.nl/over- ons/publicaties/brochure/2016/08/16/innovatie-zorgberoepen–opleidingen-nieuwe-kijk-op- beroepen-en-opleidingen-in-zorg-en-welzijn

vorige

volgende